top of page

 

Tensor och pendelarbete

Vad är radiestesi?

 

Radiesthesia (även radioestesi) är studiet av så kallade strålningseffekter på organismer. Undersökningen av strålarna och deras effekter sker med hjälp av strålningskänslighet eller strålningskänslighet hos radiesthie med instrumenten stång och - eller pendel.

 

Målet med diagnosen:

 

Radiesthesia handlar om kroppen, men också med subtila fenomen som morfiska fält och auror.

 

Man skiljer på fysisk radiestesi och mental I den första varianten antas att alla fysiska föremål, inklusive kroppen,

Baseras på vibrationer. Dessa kan testas med hjälp av en stav (t.ex. Lecher stav). Vid mental radiestesi kan energikropparna, t.ex. B. undersöker auran hos en person eller ett djur.

 

Auran ska göras synlig med hjälp av en pendel eller stav. Radiesthesia handlar om fysiska föremål (t.ex. mineraler, metaller, växter, människor och djur).

Sam (3)_edited.jpg
Indi_edited.jpg
ivy (4)_edited.jpg
Merlin_edited.jpg

Anmärkning i den mening som avses i punkt 9, HWG

Någon form av distansbehandling sker inte i min djurläkningsverksamhet. Jag ber om förståelse.

bottom of page